“Aan!” Dat is de reactie van een docent na onze workshop van 17 februari 2017. De docent doelt dan op het lampje aan het begin van de bijeenkomst.

Dit is onze formule: Inhoud = Samenwerking door Energie, Licht en Drijfvlak.

9 docenten PO en VO, 7 Museum Educatief Medewerkers en Objectwijs (MakersvanMorgen) hebben samengewerkt aan Samenwerkend Debatteren in het Museum. Zelf debatteren maakt snel duidelijk hoe spannend dat eigenlijk is om te doen, welke regels er gelden en hoe goed je naar de ander moet luisteren. Samenvatten van inhoudelijke argumenten is ook een uitdaging. Goed om te weten wat we van onze leerlingen eigenlijk verlangen… best veel!

Onze invalshoek is dat het doel van het debat is om samenwerken een een gemeenschappelijk inzicht te maken, een Drijfvlak genoemd. Een drijfvlak heeft ruimte genoeg voor iedereen op te staan.

Enkele uitgangspunten die uit de feedback zijn gekomen van de supergoede deelnemers:

  • samenwerken = inzichten delen;
  • samen maken we een nieuw perspectief;
  • we vervangen standpunt door perspectief en dan verzamelen we verschillende argumenten binnen verschillende perspectieven;
  • we co-creëren;
  • kritiek en verdedigen zijn eigenlijk negatieve woorden, dat is onwenselijk. De meerwaarde van dit project ligt juist in de interactie;
  • laten we polemiseren vermijden;
  • wat is de praktische kant van het debat, hoe ziet zo’n debat eruit voor de leerlingen?
  • hoe gaan we het doen op het museum debat zelf?
  • we begrijpen het verschil tussen een waarde-stelling (wat moeten we ervan vinden) en een beleidsstelling (wat willen we veranderen).

We hebben geleerd dat een argument een inhoudspunt, een voorbeeld, een waarde en een label kan hebben. We hebben geleerd te openen met een speech. We hebben geleerd zelf structuur in het debat aan te brengen, door aan te geven op wie je reageert, of op welk punt je reageert, of dat je een nieuw argument wilt inbrengen. We hebben geleerd onderzoek te doen a.h.v. objecten in het Museum. We hebben zelfs gemerkt dat een docent of een leerling zich in kan leven in een object en vragen kan beantwoorden alsof hij / zij zelf het object is. Zo weten wij dat Johan een schip is van 400 jaar geleden. Aan het einde van de 3-urige workshop NA een school- en werkdag, is dit wat we aan elkaar hebben gegeven: op stap, betrokken, structuur, activeren, samenwerken, Aan!, begin, visie, ambitie, koppelen, interactie, ontmoeten.

We hebben in deze workshop elkaar ENERGIE en LICHT gegeven en het drijfvlak is daardoor ontstaan. Dank aan alle deelnemers!

7/2 heeft een debatteam zich mogen aansluiten bij een lezing van The Great Debate RUL over Cultural Memory Studies en Herdenken en de Graphic Novel Maus. De lezing werd gegeven door Yra van Dijk. 6/3 Democratie en Cultureel Erfgoed en 21/3 Nazi Propaganda door Design Museum Den Bosch kunnen de debatteams van de VO Bovenbouw zich aansluiten bij The Great Debate lezingen op de Oude Sterrewacht, Universiteit Leiden.