Leren waarderen

Tot nu toe is de waardering van erfgoed uitsluitend in handen geweest van professionals als (kunst)historici, archeologen en sociaalgeografen. Maar de wereld verandert en daarmee ook onze kijk op de waardering van erfgoed. Anno 2013 is de expert niet meer de enige die het voor het zeggen heeft. Om in te spelen op deze veranderingen heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een nieuwe systematiek ontwikkeld voor de waardering van museale objecten en (deel)collecties. Dit systeem volgt zes stappen. Het is niet alleen te gebruiken door professionals, maar ook door andere liefhebbers zoals mecenassen, bruikleengevers en het publiek.

De Museale Weegschaal is een waarderingsproces in 6 stappen:

Stap 1: wat is de vraagstelling en de aanleiding van het waarderen?

Stap 2: wat gaan we waarderen, binnen welk referentiekader en wie zijn de belanghebbenden?

Stap 3: Welke criteria zijn relevant voor de waardering: cultuurhistorisch (historisch ((biografisch, sociaal-historisch, natuurhistorisch, wetenschapshistorisch, techniekhistorisch)), artistiek ((ontwerpwaarde, kunsthistorisch, architectuurhistorisch, vakmanschapswaarde, decoratieve waarde)), informatief (wetenschappelijke waarde, onderzoekswaarde, documentatiewaarde, referentiewaarde, archiefwaarde))), sociaal-maatschappelijk (maatschappelijk ((sociaal, gemeenschappelijk, spiritueel, religieus, symbolisch, identiteit)), beleving ((emotioneel, zintuiglijk, esthetisch, associatief)), gebruik (museaal en economisch).

Stap 4: met welke argumenten onderbouwen we de waardescores? Kenmerken: toestand, ensemble, herkomst, zeldzaamheid en representatie.

Stap 5: Verwerking en toetsing: we beschrijven samen de betekenis van het object of de collectie in een debat waarna we samen een waarde rangorde bepalen.

Stap 6: besluit of actie: conflicterende belangen bespreekbaar maken of ontwikkelpotentieel vaststellen.

Assessing museum collections

What is the value of a museum collection of object? Who decides this value and how? This brochure forms a practical tool in the allocation of different value types to objects and collections.

This publication is available in Engels.

Colofon

© https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2013/01/01/op-de-museale-weegschaal-collectiewaardering-in-zes-stappen

Redactie, interviews en tekstadvies: Anne Versloot
ISBN: 9789057992124
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013