Uitgevoerd door:

Datum:

Thema van de Tentoonstelling:

Onderzoek voor Argumentatie bij Stelling:

Gegevens object:

Beantwoord de volgende vragen:

Met wie, welke groep, gebeurtenis, plaats, activiteit in het verleden heeft het object / de collectie te maken? 

Welke periode, proces, thema, ontwikkeling, tijdsbeeld of levensstijl? 

Is het bijzonder om ontwerp, concept, uitvoering, vormgeving, techniek, creativiteit? 

Welke stijl, stroming, kunstenaar vertegenwoordigt het? 

Welke informatie bevat het object? 

Vervult het een functie voor een bepaalde groep of gemeenschap in het hier en nu? 

Zijn er groepen die nu een bijzondere band met het object hebben? 

Heeft het een actuele, sociale, religieuze, politieke, maatschappelijke betekenis? 

Is het bepalend voor de identiteit van een groep op dit moment? 

Wekt het een bepaalde gedeelde beleving op? Roept het een bepaalde sfeer uit, roept het emoties op? Speelt het op een bepaalde manier in op de zintuigen? 

Welke rol speelt het object in de tentoonstelling? 

Trekt het object veel bezoekers? 

Wie zijn de belanghebbenden bij het object / de tentoonstelling en waarom hechten zij er waarde aan? Welke organisatie of groep is belanghebbend? 

Eindwaardering Object (druk uit in *, **, of ***): 

Zie:

https://www.friesmuseum.nl/img/uploads/versloot_2013_op_de_museale_weegschaal.pdf

https://www.reinwardt.ahk.nl/media/lichtingen/docs/2015/reinwardt/Debatteren_met_kinderen-Debbie_van_der_Molen.pdf