Leerlingen, leerkrachten lager onderwijs, docenten voortgezet onderwijs, museum medewerkers en de DebatUnie, samen in cirkel dialoog over hoe te debatteren over de waarde van cultureel erfgoed in Leiden.

Belangrijke vragen in 2020:​ Mayflower400

Welke Pilgrim bronnen kunnen we in onze Leidse Musea vinden?

Wat is de waarde van de bewaarde Pilgrim bronnen in de musea?​

Wat hebben we uit het contact met de ‘andere, nieuwe werelden’ gehaald?​

Welke waarden richten de tentoonstellingen over Mayflower400 in?​

Hoe inclusief was Leiden toen, en hoe inclusief is de stad nu?​

Leiden: stad van vluchtelingen, vrijheid van religie, pers en wetenschap?

PO en VO in gesprek
  • Met wie, welke groep, gebeurtenis, plaats, activiteit in het verleden en in het heden heeft het object / de collectie te maken? ​
  • Welke periode, proces, thema, ontwikkeling, tijdsbeeld of levensstijl? ​
  • Heeft het een actuele, sociale, religieuze, politieke, maatschappelijke betekenis? ​
  • Wekt het een bepaalde gedeelde beleving op? Welke sfeer / emoties roept het op? Hoe speelt het in op de zintuigen? ​
  • Wie zijn de belanghebbenden bij het object / de tentoonstelling en waarom hechten zij er waarde aan?

Hoe vaardig zijn de Leidse leerlingen op welke leeftijd?

FASE 1: BRONNEN ONDERZOEK​: ORIËNTEREN EN ONDERZOEKEN​

FASE 2: DEBATTEREN​: INFORMEREN EN UITLEG GEVEN, PRESENTEREN, ​BEGRIJPELIJK SPREKEN, FORMULEREN, LUISTEREN,​ SAMENVATTEN, INTERACTEREN IN DOELGERICHTHEID, ​ LOGISCH REDENEREN, OVERTUIGEN. ​

FASE 3: REFLECTEREN EN EVALUEREN