Erfgoed Leiden en Omstreken

Erfgoed Leiden en Omstreken is dé plek van mensen met hart voor het verleden. We willen mensen, van jong tot oud, in het hart raken en de fascinatie voor hun verleden delen. We activeren mensen om hun geschiedenis te ontdekken en te beleven. Dat doen we omdat het verleden een bron van inspiratie is. Daar moeten we zuinig op zijn en goed voor zorgen. Want in een dichtbevolkt land is erfgoed kwetsbaar. Daarom laat Erfgoed Leiden de waarde zien van gebouwen, archeologie, archieven en verhalen. In Leiden en Omstreken. Dit erfgoed stellen we veilig tot in de eeuwigheid door collecties te beheren, te delen en toegankelijk te maken voor iedereen. Dat doen we met steun van gemeenten, vakgenoten, vrijwilligers en het publiek.

Erfgoed Leiden is geen museum, maar heeft wel heel veel historische collecties. Zo beheert Erfgoed Leiden de archieven van Leiden en de omliggende gemeenten, de monumentale gebouwen in de stad en de archeologische vondsten.

Erfgoed leent zich enorm goed om over te debatteren. Waarom wordt het een wel bewaard en het ander niet? Als je alle historische gebouwen laat staan, blijft de stad dan wel bewoonbaar of wordt het meer een openluchtmuseum? Wat archieven betreft: hoe zit het met privacy van mensen? Stopt dat als ze zijn overleden of eigenlijk niet? Hetzelfde geldt voor archeologie: wat doe je met menselijk botmateriaal? Hoe oud moet een bot zijn om het te kunnen tonen aan bezoekers of zit daar eigenlijk geen grens aan? Wat is de rol van een overheidsinstelling in actuele debatten? Moet zij een positie innemen of zo neutraal mogelijk blijven?

Schrijf je in en klik hier door!