Also see: MAYFLOWER400 THEMES.

Project 1: English-spoken Museum Debate Mayflower400: The City of Leiden has its own, very small and precious, Pilgrim Museum. The Pilgrim Museum and Museum De Lakenhal has its exposition ‘Intellectual Baggage. Pilgrims to a New World’ in 2020 which debating teams within this project will visit. Whose story does a Museum tell? Museums are places of shared authority and public debate. Often people give opinions without evidence trying to dominate the other. Still, who is ‘The Other’? Which story does he or she tell? Which skills do you need when you really listen to each other? Our Leiden Museums give students space to consider and reframe their thoughts about history and ethical issues from multiple perspectives. This reflective debate can enhance their lives. In June 2020 Https://www.Challenges-Leiden.eu organises The Leiden Mayflower400 Lakenhal Museum Debate for young people ages 14-17. Within De Leidse Aanpak Dutch, UK, and US primary and secondary schools are working together with the museums on establishing a shared vertical learning line debating. Common goal: allowing our Leiden youth to share the inclusive story of our past to build the future together. Want to join the English debate as a schoolteam? Fill in the form on our website.

Project 2: Nederlandstalig Mayflower Erfgoed Debat voor scholen

Wiens verhaal vertelt een Museum? Musea zijn plaatsen van gedeelde autoriteit en openbaar debat. Vaak worden allerlei meningen gegeven, zonder bewijs aan te dragen, om een ander de baas te kunnen zijn. Maar wie is ‘De Ander’? Welk verhaal vertelt hij of zij? Welke vaardigheden heb je nodig wanneer je echt luistert naar elkaar? Onze Leidse musea geven ruimte aan leerlingen om hun gedachten over geschiedenis en ethische kwesties in een nieuw kader te bekijken, vanuit meerdere perspectieven. Dit reflectieve debat kan hun blik op de wereld verruimen en verrijken. Wij organiseren een Nederlandstalig en Leids Mayflower400 Museum Debat voor leerlingen van 15 – 17 jaar. Vanuit De Leidse aanpak werken Nederlandse, Engelse en Amerikaanse lagere en middelbare scholen samen met de musea aan een gezamenlijke doorlopende leerlijn debatteren. Gezamenlijk doel: onze Leidse jeugd het inclusieve verhaal aan elkaar te laten vertellen voor een gedeelde toekomst. Meedoen? Vul het formulier op de website in.

Project 3: Poetry / Short Story Anthology Mayflower400: 10 poems written by Dutch students will be published in the 2020 Edition Mayflower400! This Anthology is a collection of Mayflower400 poems and short stories written by students from 3 countries: UK, US, and in 2020 for the first time: The Netherlands! Click HERE for more information.

Project 4: Sending Off Letters Project. Click HERE for more information – Mayflower 400