Museum Debat op afstand: hoe debatteer je in het Museum of een Instelling wanneer je niet fysiek bij elkaar bent? De Leidse Musea en Instellingen helpen het Onderwijs door hun rijke leeromgeving ook online beschikbaar te maken voor de docenten en leerlingen. Bedankt, Leidse educatief medewerkers!

We onderzoeken hoe de werkvorm DigiDebat in te zetten. Museum Medewerkers en leerkrachten / docenten denken na over de verdere uitwerking hiervan: welke digitale hulpmiddelen hier het makkelijkst bruikbaar voor zijn. Kennisnet ontwikkelt ookDigitaal Erfgoed Projecten voor het Onderwijs. Project Natuurlab van Naturalis Leiden is hier een voorbeeld van.

Online debating: how does that work? Dutch students have thought of different ways to do an online debate ina somewhat adapted form. Museums and organisations are willing to contribute to this unusual and interesting didactic debating method to facilitate student exchanges in Covid-19 crisis times. Want to join? Fill in the form on this website.

Leerlingen en leraren zijn sinds half maart 2020 helemaal online samen gaan werken. Samen is nagedacht over de vorm die het debat dan kan aannemen. De echte buitenschoolse leeromgeving van het Museum of de Instelling kan immers niet in ‘het echt’ betreden worden. Gelukkig is er veel creativiteit vanuit onderwijs en musea / instellingen. De leerlingen zijn zelf gekomen met het idee om dan het debat online uit te voeren met elkaar. Wat is dan nodig? Allereerst een filmpje in het museum zelf opgenomen door de educatief medewerker. De educatief medewerkers hebben dit voorgesteld als oplossing. Dan een aangepaste werkvorm die de leerlingen zelf hebben uitgewerkt. Vervolgens kwam het idee vanuit VO-leerlingen om een serie instructiefilmpjes te maken voor PO leerlingen. Allemaal super creatieve ideeën! Daar zijn wij als organisator erg blij mee😊.

Vind hier tips voor online debatteren in 7 stappen.

Vind hier lesmateriaal.