In jaarlijks terugkerende debat ‘Leids Kwartiertje in het Museum’ gaan leerlingen van verschillende leeftijden en van verschillende Leidse scholen PO-VO-HO met elkaar in debat in de Leidse Musea. Ook meedoen?

Leiden secondary and primary school students visit a museum, and think  about the value of the collection. In 2020 our theme is Mayflower400.

Join!

In 2022 our theme is Leiden: European City of Science. We welcome teams from abroad. Please contact us. We work within the OER Commons.

Leerkrachten PO en docenten VO van verschillende Leidse scholen werken daarbij samen bij het plaatsen van dit evenement in een samenhangend curriculum binnen de kaders van een doorlopende leerlijn ‘Competentie Leren Argumenteren’ in burgerschapsonderwijs over onderwerpen zoals sociale integratie, diversiteit, natuur en milieu.

Voordelen van debatteren / Benefits of debating

Bij het leren beargumenteren van de eigen mening en het leren echt te luisteren naar de ander krijgen jongeren, door kennis te nemen van dit overzicht van samenhangende kennis en vaardigheden, meer inzicht in het eigen leren en hoe zij daarbij hun eigen, persoonlijke ontwikkelingsdoelen kunnen stellen, door te reflecteren op hun eigen leerproces waarbij docenten en leerkrachten hen coachen.

In dit project leren jongeren, die over het algemeen lastig naar de musea te brengen zijn, dat een debat ook lichtere werkvormen heeft die antwoorden kunnen geven op (ethische) vragen op basis van onderzoek naar primaire bronnen in de musea. Hierbij leren ze hoe ze het museum kunnen gebruiken door in een ‘Leids Kwartiertje’ perspectieven uit te wisselen op basis van een (ethische) vraag rond een museumcollectie. De debatten sluiten aan bij nieuwe opvattingen van een leven lang leren en ontwikkelen waarbij de leerlingen zelf op kritische wijze cultuureducatie in verband kunnen brengen met de onderwerpen die voor hun toekomst belangrijk zijn vanuit meerdere vakken van het curriculum, zoals of menselijke resten wel in een museum horen of over illegaal verkregen materiaal in een koloniaal verleden. Deze aanpak sluit aan bij nieuwe vormen van betrokkenheid bij de musea en kennisname van de issues waar musea mee worstelen: de politiek van verbeelding en zelf-verbeelding, en zaken als autoriteit, controle en inclusie-exclusie. Het leren wat dan ontstaat wordt geobserveerd en geregistreerd door de docenten, zodat de musea directe feedback krijgen op wat en hoe jongeren leren van hun collecties en docenten met elkaar beter zicht krijgen op de vaardigheden en kennis van de jongeren in verschillende leeftijdsfasen en mate van ontwikkeling en hoe zij de verschillende talenten van jongeren beter kunnen coachen.

Samenwerking:

Binnen de Leidse Aanpak is de ‘Leergroep Academische Vaardigheden: Gefundeerd Spreken’ gevormd. In deze Leergroep zitten docenten van Leidse VO-scholen en Leidse PO-scholen die zich gezamenlijk richten op de talenten van hun leerlingen.