Het Nederlands Debat Instituut werkt samen met de Leidse Scholen en Musea aan de Leidse Doorlopende Leerlijn Debatteren.

Elke school werkt vanuit die doorlopende leerlijn. Dit doen de scholen door een school eigen overzicht te maken welke koppelingen zij maken tussen debatvaardigheden, debatactiviteiten en leeftijden en / of niveau’s.