WeekendKlas biedt nieuwsgierige en ambitieuze kinderen de mogelijkheid hun zelfvertrouwen te vergroten, hun talenten te ontdekken en hun toekomstperspectief te verbreden. Door aanvullend onderwijs op zondag maken kinderen kennis met verschillende vakgebieden en beroepsgroepen.

WeekendKlas is voor jongeren uit groep 7 tot en met de brugklas, duurt 2 kalenderjaren en bestaat uit 30 lessen per jaar.

Je kunt je ook opgeven als vrijwilliger om bij JES samen te werken en gelijke kansen voor de jeugd te creëren en verschillende ervaringen en werelden met elkaar te verbinden.